Palvelumme

Tiimimme on sitoutunut kehittämään ja tarjoamaan laadukkaita tulevaisuuden tekoälypalveluita.

Käy katsomassa uniikki tekoälypalvelutarjontamme

 

DataChief on helppokäyttöinen ja ketterä tekoäly- ja koneoppimispalvelu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä julkishallinnon organisaatioiden käyttöön.

 

DataChief tarjoaa käyttäjälle monipuolisen valikoiman työkaluja datan valmisteluun, data-analytiikkaa, AI-malleja sekä tekoäly- ja koneoppimiskomponentteja terveydenhuollon yrityksille. Ammattilaiset voivat käyttää palvelua tehdäkseen data-analytiikkaa, ennakoivaa analytiikkaa ja tekoäly/koneoppimismalleja omasta datastaan.

 

Datachiefin tarkoitus on tarjota helppo ja nopea tapa hyödyntää analytiikkaa, tekoälyä ja koneoppimista. Palvelun käyttö ei edellytä pitkää taustaa koodaamisessa tai statistiikassa. Palvelu tarjotaan pilvipalveluna tai on-premises toimituksena.

Hyödyt

Asiakkaan oman datan helppo hyödyntäminen

Nopea datan valmistelu tekoälymalleille

Nopea tekoälyprosessien implementointi

DataChief_1200x900.jpg
 
AvainLog_1200x900.jpg

AvainLog on AI-as-a-Service -palvelu sosiaali- ja terveydenhoidonalan datan käytön monitorointiin sekä väärinkäytösten löytämiseen. Palvelu tukee tietosuojavastaavan ja muiden ammattilaisten työtä.

Palvelu hälyttää organisaatioita ja tietosuojavastaavia datan turvallisuus tapauksista ja seuraa GDPR-säännösten noudattamista kansalaisen näkökulmasta. AvainLog perustuu tekoälymalliin, joka on tuotettu koneoppimisella ja joka luo arvion väärinkäytön mahdollisuudesta jokaiselle lokitapahtumalle.

Palvelun avulla tekoäly voi käydä läpi miljoonia lokitapahtumia tuottaakseen manuaalisesti hallittavan määrän hälytyksiä tietosuojavastaavalle. Tästä esimerkkinä käsiteltyjen hälytysten määrä tippui 2 miljoonasta 10 000 hälytykseen.

Hyödyt

Palvelu parantaa GDPR-säännösten toteutumista

AvainLog parantaa yksilöllisen terveydenhuoltodatan tietosuojaa

Palvelu tuo kustannussäästöjä tehokkaampien tietosuojaprosessien ja lisääntyneen tietosuojatason myötä

Säästää 30 % tietosuojakustannuksista

 

Etäisyydet sairaaloihin voivat olla pitkiä ja sairaan lapsen kanssa ne tuntuvat vielä pidemmiltä. ChildScreen -palvelu antaa vanhemmille mahdollisuuden tehdä arvion lapsen kunnosta kotona ilman turhia käyntejä sairaalaan.

 

ChildScreen on netissä tehtävät etäarviointipalvelu akuuteille lapsuuden sairauksille. Palvelu ehdottaa toimenpiteitä vanhemman antamien vastausten perusteella käyttämällä tieteellisesti validoituja algoritmeja ja laajalti käytettyä PEWS-metodia (Pediatric Early Warning Scores). 

 

Standardoitujen kysymysten vastausten perusteella, jotka vanhempi on antanut, tekoälymalli auttaa päätöksenteossa siitä, täytyykö lapsen kanssa lähteä päivystykseen vai ei. Päivystyksen puolella terveydenhuollon henkilökunta voi valmistautua potilaan saapumiseen, sillä päivystykseen saapumisaika on arvioitu ja ammattilaisia on informoitu lapsen oireista.

Hyödyt

Arvio jo kotona, varhaiset tulokset

Oikea-aikaiset live-yhteydet sairaalaan (vähemmän viivästyksiä ja turhia käyntejä)

Lisääntynyt turvallisuus sairaalassa

Minimoidaan haitalliset, myöhäiset sisäänotot

Minimoidaan turhat käynnit päivystyksessä 25 %:lla

Parannetaan kotiin jäämisen turvallisuutta -  seuranta onnistuu ChildScreeniä käyttämällä

Mahdollisuus kustannussäästöihin (yllä mainituilla tavoitteilla ja vanhempien koulutuksella)

Käyttö suunniteltu vanhempien ja ammattilaisten kanssa

Palvelu tuo terveydenhuollon palvelut paremmin saataville harvaan asutuille alueille

Childscreen%20test_edited.jpg
 
CustodyChief.jpg

Lapset ja nuoret voivat olla monen sosiaali- ja terveydenhuollon tahon kanssa tekemisissä. Tästä johtuen heihin kohdistuva tieto voi olla hajallaan eri järjestelmissä. Heidän ongelmansa voivat jäädä huomaamatta koska yhdelläkään yksittäisellä taholla ei ole kokonaiskuvaa lapsen elämäntilanteesta.

 

AI-as-a-Service -palvelu CustodyChief parantaa operatiivista työtä keräämällä suuria määriä dataa (lapsesta ja heidän läheisistään) eri tietojärjestelmistä ja luomalla ongelmatapauksista profiileja sekä tunnistamalla ongelmien riskitekijät ja hälyttämällä lasten kanssa työskenteleviä henkilöitä tuottamalla ennusteen lapsen riskistä päätyä huostaanotetuksi tai kiireellisesti sijoitetuksi. 

 

Tekoälypalvelu auttaa lasta saamaan apua ennen ongelmien muodostumista, se vähentää kalliita korjaavia toimenpiteitä ja mahdollistaa paremmin kohdennetut palvelut lapsen elämänhallintaan.

Esimerkki ammattilaisen ajansäästöstä:
Lääkärillä on 20 minuutin konsultaatioaika. Hän käytti 2-7 minuuttia etsiessään relevanttia potilasdataa. Tekoäly tuottaa oikea-aikaista tietoa säästämällä 4-5 minuuttia per potilas. Kun normaali kapasiteetti on 10 potilasta päivästä, tekoäly kasvattaa määrän 12 potilaaseen.

Hyödyt

Parantaa lasten ja heidän perheidensä elämänlaatua

Säästää kustannuksia, sillä huostaanotot ovat kalliita toimenpiteitä

Parantaa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden yhteistyötä

Sosiaali- ja terveydenhuollon hajanaisuudesta johtuen voi olla vaikeaa saada kokonaisvaltaista kuvaa potilaan hyvinvoinnista. Tästä syystä potilailla itsellään voi olla vaikeuksia löytää oikeat palvelut oikeaan aikaan.

 

Koska palveluiden määrittäminen on vaikeaa, potilaat voivat päätyä käyttämään monia turhia palveluita saamatta silti ratkaisua ydinongelmaansa.

 

Tämä AI-as-a-Service -palvelu mielenterveys- ja päihdeongelmaisille säästää sosiaali- terveydenhuollon ammattilaisten resursseja ja aikaa, vähentää turhien mielenterveys- ja päihdeongelmiin liittyviä käyntejä päivystyksessä ja auttaa potilasta saamaan oikeaa palvelua oikeaan aikaan sekä parantaa itse palvelun laatua tukemalla ammattilaisten päätöksentekoa tekemällä riskiarvioita ja ennakoivia malleja ennustamaan uusiokäyntejä.

Hyödyt

Palvelu parantaa elämänlaatua etenkin epidemioiden aikana ja niiden ulkopuolella

Säästää kustannuksia kun sairaalakäynnit voidaan välttää

MentalChief3.jpg
 
RehabScreen.png

Kuntoutuspalvelut voivat olla hajallaan sekä tehottomia. Potilaan arvokasta kuntoutusaikaa ja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita menee hukkaan antamalla väärää ja tehotonta hoitoa. AI-as-a-Service -palvelu RehabScreenin avulla kuntoutuspalvelut voidaan kohdentaa oikea-aikaisesti ja tehokkaasti.

 

RehabScreen auttaa kuntoutussuunnitelman luomisessa ja kuntoutustoimenpiteiden vaikuttavuuden arvioinnissa. Palvelu auttaa vähentämään kuntoutuspalveluiden hajanaisuutta ja sitä voidaan käyttää tiedon tuottamisessa kuntoutuksen eri vaiheista perusterveydenhuoltoon, sosiaalipalveluihin and erikoishoidon käyttöön.

 

RehabScreen antaa lisätietoa potilaan nykytilasta, kuntoutustarpeesta ja toimintakyvystä. Se auttaa luomaan arvion kuntoutustoimenpiteiden tehokkuudesta ja eri kuntoutuskategorioiden merkityksestä. 

 

Palvelu tukee ammattilaisten päätöksentekoa ja auttaa identifioimaan kuntoutusprosessin ongelmia aikaisessa vaiheessa. Se myös auttaa nopeuttamaan potilaan koko tilanteen hahmottamista ja se voi auttaa koko kuntoutusprosessin onnistumisessa.

Hyödyt

Parantaa kuntoutettavien elämänlaatua

Säästää kustannuksia kun kuntoutustoimenpiteet on kohdennettu oikein

Vähentää sairaalaan paluita

 

Huomioimme tuotteissamme ja toimituksessamme laadun ja tietoturvan

ISO 27001

ISO 9001

ISO 13485

Haluatko kuulla lisää?

Olemme aina iloisia voidessamme kertoa sinulle enemmän palveluistamme.

Pekka Kuosmanen

CEO

+358 50 520 3727

Henrik Leinonen

Service Director

+358 40 732 8666

Damiana Hollmérus

Business Coordinator

2021 Avaintec Oy. All rights reserved