top of page

Potilasdata ja tekoäly avuksi ikäihmisten kuntoutukseenTekoäly alkaa tukea yli 75-vuotiaiden kuntoutusta. Uutta kuntoutuspalvelua ovat

kehittäneet yhteistyössä Avaintec Oy, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos THL sekä Etelä-

Pohjanmaan sairaanhoitopiiri yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa.


Tekoälypohjainen palvelu ennakoi, arvioi ja ohjaa kuntoutusta sekä auttaa

kuntoutussuunnitelman laatimisessa. Sen avulla kuntoutus voidaan kohdistaa kullekin

ikäihmiselle oikea-aikaisesti. Palvelun tarkoituksena on parantaa ikäihmisten

elämänlaatua ja lisätä mahdollisuuksia asua kotona aiempaa pidempään.


Avaintecin, THL:n ja Etelä-Pohjanmaan alueen toimijoiden yhteistyö hyödyntää alueen

sekä THL:n potilastietorekistereitä. Suomen terveydenhuollon rekistereitä

hyödyntämällä on mahdollista tehdä yksilöllisiä hoitosuunnitelmia ja ennakoivaa hoitoa,

jolloin oikea-aikaisilla panostuksilla autetaan ammattilaisia ja varmistetaan kuntoutuksen

vaikuttavuus ja resurssien riittävyys.


Kuntoutuksen tekoälymalli, tuotenimeltään RehabScreen, on rakennettu analysoimalla

THL:n kansallisia RAI- ja Hilmo-tietokantoja. Analysoinnista ja tekoälymallin

rakentamisesta vastaa Avaintec. THL tekee tekoälyn käytöstä kuntoutusprosessissa

oman tutkimuksensa.


Ennakoivaa hoitoa

RehabScreen-tekoälypalvelu tuottaa RAI-tiedon avulla riskiarvion potilaan mahdollisesta

toimintakyvyn heikkenemisestä sekä ennakoi kaatumisen sekä kipujen lievenemisen

todennäköisyyttä.


Hoito- ja kuntoutusammattilaiset voivat hyödyntää tekoälypalvelua asiakkaan

kuntoutukseen liittyvän päätöksenteon tukena. RehabScreen voi esimerkiksi ennakoiden

nostaa esille kohonneen riskin toimintakyvyn laskuun, jolloin ammattilainen voi käyttää

RehabScreenin ennustetta hyödykseen asiakkaan hoitoa suunnitellessaan. Näin ollen

asiakkaan ongelmiin voidaan reagoida aikaisemmin sekä voidaan mahdollisesti välttää

siirtyminen kalliiseen laitoskuntoutukseen. RehabScreen auttaa siis tekemään palvelusta

yksilöllisempää ja tunnistamaan muuttuvat tilanteet aiempaa nopeammin.


THL:n, Avaintecin ja EPSHP:n yhteistyössä yhdistyy sosiaali- ja terveydenhuollon tarve,

innovaatiokyky ja vahvat tietovarannot. Yhteistyö edistää tiedolla johtamista

suomalaisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa.


Pilottiprojektin tavoitteena on saada aikaan akateemisesti validoituja, uusia tekoälyyn

perustuvia toimintamalleja ja tapoja. Niiden avulla voidaan saada vaikuttavuutta

hyvinvointialueiden toimintaan, ja tuloksena saattaa olla uusi tie iäkkäiden kotihoidon

vaikuttaviin kuntoutuskäytäntöihin.


Tekoälymallin testauksesta vastaa Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Noin puolen

vuoden mittainen tuotantopilotointi aloitetaan Suupohjan LLKY:ssa syyskuussa 2022.

Comments


bottom of page