top of page

Avaintec ja Neotide ainutlaatuiseen yhteistyöhönKattava reaaliaikainen lokivalvontajärjestelmä yhteistuotantona


Kyseessä on ensimmäinen Suomessa yhteistyössä toteutettu kattava tekoälyyn perustuva lokivalvonnan järjestelmä, joka satunnaisotantojen sijaan perustuu reaaliaikaiseen lokiseurantaan ja täyttää rekisterinpitäjän velvoitteet kattavasti. Kattavaa reaaliaikaista lokien valvontaa Yhtiöiden ratkaisut on integroitu yhdeksi ratkaisuksi, jolloin tekoälyn käyttöönotto on helppoa Avaintecin ja Neotiden nykyisille asiakkaille. Uusille asiakkaille ratkaisu tarjoaa tehokkaan tekoälypohjaisen kokonaisratkaisun.

Järjestelmään voidaan liittää yhden tai useamman rekisterinpitäjän useita lokeja tai yhteisrekisteri lokeja (potilastieto, PACS, laskutus, työaikaseuranta, henkilöstöhallinto, jne.) ja niiden valvonta suoritetaan yhtenäistetyn käyttöliittymän avulla, jonne voidaan tuottaa rekisterikohtainen valvonta käyttöoikeuksia hallinnoimalla.

Reaaliaikaisuus ja kattavuus toteutetaan tekoälyä hyödyntämällä, jolloin pystytään satunnaistarkastelun sijaan automaattisesti ja reaaliaikaisesti tunnistamaan mahdolliset käyttöanomaliat ja mahdollisiin väärinkäytöksiin pystytään välittömästi reagoimaan. Näin ollen järjestelmä tukee rekisterinpitäjää tietosuojaperiaatteiden mukaisesti niin, että käsittely rajoittuu vain käsittelyn tarkoituksen kannalta tarpeellisiin henkilötietoihin.

Esimerkkinä omavalvonnasta on, että rekisterinpitäjä on velvollinen seuraamaan rekisteritietojen käsittelijöiden asetuksen mukaisesta käsittelyperusteesta, joka oikeuttaa käsittelemään henkilötietoja.

Rekisterinpitäjän tulee valvoa ja tarvittaessa puuttua väärinkäytöksiin. Jos henkilölle aiheutuu tietosuoja-asetuksen rikkomisesta aineellista tai aineetonta vahinkoa, hänellä on oikeus saada rekisterinpitäjältä tai henkilötietojen käsittelijältä korvaus aiheutuneesta vahingosta. Henkilötietojen käsittelijä voi siis joutua vastuuseen henkilötietojen käsittelystä aiheutuneista vahingoista.

Valvontaviranomainen voi myös määrätä henkilötietojen käsittelijälle hallinnollisen sakon, joka voi rikkomuksen luokasta riippuen olla jopa 10–20 miljoonaa euroa tai yritykselle jopa 2–4 % edellisen tilivuoden maailmanlaajuisesta liikevaihdosta riippuen siitä, kumpi näistä määristä on suurempi. Tietosuojavirasto on antanut ensimmäiset uhkasakkonsa, esim. Postille 500 000 €.


Pekka Kuosmanen, Avaintec Oy: Olemme innoissamme ja ylpeitä alkavasta yhteistyöstä ja sen mukana tulevista yhteistyömahdollisuuksista. Uskomme AvainLogin ja LogMonitorin kokonaisratkaisun tuottavan yhä enemmän lisäarvoa asiakkaillemme, sillä verkostomaisen yhteistyön myötä pystymme palvelemaan asiakkaitamme entistä helppokäyttöisemmin tehostetulla palvelulla käyttöönotto on helppoa! Palvelun ostaminen tapahtuu sujuvasti.


Johan Kullas, Neotide Oy: Jo pelkästään tieto siitä, että kaikkea käyttöä valvotaan reaaliaikaisesti vähentää väärinkäytöksiä kuten olemme muualla huomanneet. GDPR:n säännöstön valvonta tehostuu ja paranee. Rekisterinpitäjä pystyy toteuttamaan valvontavastuunsa omien rekistereidensä käytöstä tällä järjestelyllä. Tietosuoja-asiat on otettava tosissaan ja tämä helpottaa rekisterinpitäjiä selviytymään näistä velvoitteista.

Suuressa osassa asiakaskuntaa lokimerkintöjen määrä kohoaa satoihin miljooniin. On selvää, että manuaalisella käsittelyllä nk. satunnaisotannoilla mahdollisten väärinkäytösten havaitseminen on työlästä arpapelia ja äärimmäisen turhauttavaa rutiinityötä. Olemme pyrkineet yhdessä Avaintecin kanssa luomaan edellytykset tehokkaalle ja tarkoituksenmukaiselle tietosuojavastaavan työlle. Kokonaisratkaisun näkyvät hyödyt:

  • Yhteinen ratkaisu parantaa lokien seurannan läpinäkyvyyttä sekä laatua väärinkäytöksiä

  • Yhteinen ratkaisu vähentää lokien valvonnan kustannuksia ja vapauttaa henkilöresursseja rutiininomaisesta seulonnasta mahdollisten väärinkäytösten tutkintaan

  • Parantaa GDPR-säännöstön toteutumista, valvontaa ja tietosuojaa

  • Tietosuojavastaavan ajankäyttö tehostuu

Avaintec Oy

Avaintec on toteuttanut mm. digitaalisen reseptin allekirjoituksen Suomessa. Yritys on ollut edelläkävijä sähköisten arkistojen ja sähköisten allekirjoitustuotteiden kehittämisessä ja tarjoamisessa. Nykyään Avaintec keskittyy kehittämään ja tarjoamaan AI-as-a-Service -palveluja sosiaali- ja terveydenhuollontoimijoille. Avaintecin tekoälyyn pohjautuvia sosiaali-ja terveydenhuollon ratkaisuja AvainLogin lisäksi ovat mm. Lastenhuostaanoton avuksi kehitetty CustodyChief, lasten ensihoidon tarpeen arviointiin ChildScreen, mielenterveys palveluihin ohjaamisen ja kohdentamisen avuksi MentalChief sekä RehabScreen, kuntoutukseen liittyvät ratkaisut joita toimitetaan useille julkisille ja yksityisille toimijoille. (www.avaintec.com)

Neotide Oy Neotide on toteuttanut yli puolelle Suomen sairaanhoitopiireistä johtamisen tietojärjestelmän (Exreport) sekä lokienseurantajärjestelmän (LogMonitor). Järjestelmiä on myös käytössä muissa kuntayhtymissä, kaupungeissa ja kunnissa Neotide on myös tunnettu SAI-infektioseurannan toteuttajana. Tällä hetkellä Neotiden SAI-Koronajäljitysjärjestelmä toimii käytännössä standardina Suomen koronajäljitystyössä. (www.neotide.fi)


Lisätietoja

Pekka Kuosmanen, toimitusjohtaja Avaintec Oy, pekka.kuosmanen@avaintec.com

Johan Kullas, toimitusjohtaja Neotide Oy, johan.kullas@neotide.fi


Comentários


bottom of page