Tuki

Tietosuoja

Rekisteriseloste

Rekisterin pitäjä:

Avaintec Oy
Itämerenkatu 1
00180 Helsinki
hello@avaintec.com

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Pekka Kuosmanen
Sähköposti: etunimi.sukunimi@avaintec.com
Puh. +358 9 586 0760

Rekisterin nimi:

Avaintec Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Avaintec Oy:n asiakasrekisteriin tallennetaan Avaintec Oy:n asiakkaiden perusyhteystiedot. Avaintec Oy voi käyttää yhteystietoja palvelun parantamiseen, tiedottamiseen, lisäpalveluiden tarjoamiseen tai asiakaspalveluun.

Asiakaskohtaisissa palveluissa tietoja voidaan käyttää käyttäjien välisen tiedonvaihdon ja viestinnän mahdollistamiseen, mahdollisten käyttömaksujen prosessointiin, asiakirjojen sähköisen allekirjoittamisen edellyttämään tunnistautumiseen ja allekirjoitusoikeuden varmistamiseen, tiedon analysointiin ja tietopalveluihin.

Rekisterin tietosisältö:

Rekisteriin tallennetaan nimi, puhelin, sähköpostiosoite ja henkilötunnus.

Säännönmukaiset tietolähteet:

Rekisterin tiedot kertyvät rekisterinpitäjän oman toiminnan kautta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Avaintec Oy ei luovuta tietoja muille tahoille.

Tietojen siirto:

Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Tiedot säilytetään Avaintec Oy:n palvelinympäristössä vahvasti suojattuna ja varmennettuna.